Jaká stipendia mohu získat v průběhu studia?

Sova s penězi, stipendium

 

Kdy mám nárok na ubytovací stipendium a kdy musím podat žádost?

Pokud je PEF vaší první vysokou školou a máte trvalé bydliště mimo hl. m. Prahu, nestudujete na jiné vysoké škole, nepřekročili jste standardní dobu studia, potom máte pravděpodobně nárok na ubytovací stipendium (informujte se o podrobnostech).

Od akademického roku 2014/2015 se žádosti podávají pouze elektronicky prostřednictvím portálu UIS – Moje studium – Portál studenta – Žádost o ubytovací stipendium.

„Žádost o ubytovací stipendium“ se podává jednou kdykoliv během studia. Před podáním žádosti je nutné v is.czu.cz zadat číslo účtu pro výplatu stipendia („Bankovní spojení“).

Sova s penězi, stipendium

 

Za jakých podmínek lze přerušit studium?

V případě bakalářského studia po odstudování nejméně jednoho semestru, v případě navazujícího kdykoli po zahájení studia, minimálně však na jeden semestr. Výjimkou jsou studenti odkládající státnice, kteří přerušují studium do dne státnic.

Pro přerušení musíte vyplnit žádost a odevzdat ji i s indexem na studijní oddělení.

Pokud chcete přerušení prodloužit, odešlete žádost své studijní referentce.

Další informace o přerušení studia najdete v Studijním a zkušebním řádě ČZU v Praze.

logo Akční tým

 

Kde najdu zadání a výsledky přijímacích testů?

Zadání ani výsledky testů se nezveřejňují. Dostupné jsou pouze vzorové příklady pro jednotlivé studijní bakalářské a magisterské obory.

Pokud si chcete prohlédnout výsledky svého testu, řiďte se instrukcemi v rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení.

Pro případné odvolání je potřeba napsat žádost.

 

Jak podat odvolání?

Pro podání odvolání je potřeba napsat žádost a následně ji odeslat na adresu fakulty:

Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol

Důležité je podat žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na základě vykonaných přijímacích zkoušek do termínu, stanoveného pro bakalářské či magisterské studium.
 

Nemůžu se dostavit na promoci, co mám dělat?

Ode dne promoce si diplom můžete (po předložení občanského průkazu) vyzvednout u své studijní referentky v jejich úředních hodinách. Případně se můžete přihlásit na následující termín promocí (tzn. po termínu následujících státních závěrečných zkoušek).

Bez názvu - 1

 

Kdy přijít na zápis, když opakuji ročník?

Přijďte na zápis do toho ročníku, kam byste se měli dostavit v případě řádného ukončení současného ročníku (tzn. opakujete-li např. první ročník, dostavte se na zápis do druhého ročníku).

Výjimku tvoří ti, kteří budou opakovat ročník poslední (3. bakalářský nebo 2. navazující) – pro ně jsou stanoveny zvláštní termíny.

Přehled termínů publikuje studijní oddělení PEF a následně je zveřejněno na webu PEF v sekci Studium.