Za jakých podmínek lze přerušit studium?

(Last Updated On: 12.6.2017)

V případě bakalářského studia po odstudování nejméně jednoho semestru, v případě navazujícího kdykoli po zahájení studia, minimálně však na jeden rok. Výjimkou jsou studenti odkládající státnice, kteří přerušují studium do dne státnic.

Pro přerušení musíte vyplnit žádost a odevzdat ji i s indexem na studijní oddělení.

Pokud chcete přerušení prodloužit, odešlete žádost své studijní referentce.

logo Akční tým