Kdy mohu žádat o sociální stipendium?

(Last Updated On: )

Žádost se podává, pokud pobíráte přídavek na dítě a příjem vaší rodiny za kalendářní rok nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny. Povinnou přílohou k žádosti je „Sdělení pro účely přiznání stipendia.“ Toto potvrzení vydává na vaši žádost úřad státní sociální podpory v místě bydliště.

Sova s penězi, stipendium

Více se můžete dozvědět na https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8474-stipendia