V zimním semestru třetího ročníku jsem nesplnil předmět, co mám dělat?

Pokud nejsou žádné termíny v letním semestru, dostavíte se na zápis do studia pro řešení odložených státních závěrečných zkoušek (SZZ), kde podáte žádost o odložení SZZ a opakování předmětu.

Pokud předmět úspěšně absolvujete, budete si moci dát přihlášku k únorové SZZ.

Sova se ptá

 

Kde najdu brožuru ke státním závěrečným zkouškám?

Informace o organizaci státních závěrečných zkoušek seženete v reprografickém studiu v suterénu nebo na is.czu.cz v dokumentech.

Manuál k psaní BP/DP je dostupný v UIS – opět v dokumentech a na webových stránkách PEF ČZU zp.pef.czu.cz.

logo Akční tým

 

Kde zaplatím poplatek za promoci a kolik to stojí?

Poplatek za promoci je možné zaplatit na pokladně v budově SIC nebo přes bankovní účet xx750009yy.

  • xx – označení pro fakultu (v případě PEF se jedná o číslo 11)
  • xy – poslední dvojčíslí aktuálního kalendářního roku

Cena je 300 Kč.

Podrobné informace k placení poplatků v rámci studia naleznete ve stanoveních PEF ČZU.
Bez názvu - 1

 

Do kdy mám po ukončení studia statut studenta?

Studentem jste do dne státní zkoušky.

Nejste-li zaměstnán/a nebo OSVČ, nejste po dobu studia povinen hlásit se k platbě sociálního pojištění.

Informace o zdravotním pojištění Vám pak poskytne konkrétní pojišťovna (ochranná lhůta 1 měsíc po SZZ, v případě pokračování ve studiu 3 měsíce).

Sova student, přednáška