Autobusy na ČZU

Dejvická – směr Zemědělská univerzita
Zemědělská univerzita – směr Dejvická