Tým 2011/2012

Vznik SMAT

V rámci výuky předmětu “Marketingové řízení” na Provozně ekonomické fakultě, (obor: PAEN, 1. ročník) v letním semestru se náhodně sešlo 5 šikovných holek v týmu, který dostal za úkol zpracovat roční marketingový plán (Interakce sociálních sítí) pro Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze (dále jen PEF ČZU).

Studenti vytvářeli roční marketingové plány pro pět firem mezi nimiž byla PEF ČZU v Praze. Zadavatelem projektů byla Katedra řízení ve spolupráci se Sun Marketing, s.r.o. Pro každou firmu tvořilo marketingové plány cca 5 – 7 týmů studentů (po 5 studentech). Mezi týmy, které tvořily kampaně pro PEF ČZU, byl ten náš nejlépe hodnocen. Na závěrečné marketingové konferenci pořádané na konci letního semestru akademického roku 2010/2011 jsme náš projekt Interakce sociálních sítí – “Be alive, be yourself” prezentovaly.

Sešly jsme se v podstatě náhodně, na “nechtěném” cvičení z předmětu “Marketingové řízení” (ve čtvrtek v 19:15). Vlastně jsme se všechny ještě ani vzájemně neznaly. Vytvořily jsme tým, vybraly si “firmu” (PEF ČZU) a začaly spolupracovat (to jsme ještě neměly povědomí o možnostech využití nástrojů Google pro týmovou spolupráci online). Taky to šlo. Na začátku Katka prohásila, že to vyhrajeme… A už nebyla jiná cesta! 😉 Pak už se jen Mirka zmínila u zkoušky z předmětu “ICT pro manažery” (jiný předmět, jiná katedra) o našem projektu…

Ing. Václav Lohr, který toho času vedl SPEV OIKT a také vyučoval na Katedře inforamčních technologií právě již zmíněný přemět “ICT pro manažery”, navhrl, abychom si vzaly (na základě našeho studentského projektu) administraci fakultních sociálních sítí na starost a podpořily tak propagaci PEF v oblasti sociálních médií. Skoro jsme neváhaly… a vydaly jsme se na svůj první let v prostoru sociálních medíí. 🙂

Akční tým

3 komentáře u „Tým 2011/2012“

    • Naše cvičení vedl Ing. Jiří Čerkasov. Jak má Katedra řízení naplánovanou letošní náplň kurzů “Marketingové řízení” a kdo bude vést cvičení, to bohužel nevíme. Předpokládáme, že pan inženýra Čerkasova budete moci spatřit na přednáškách v rámci tohoto kurzu.

      Odpovědět

Napsat komentář