Diplomová práce na PEF ČZU

Náležitosti závěrečných prací vždy vycházejí z interních předpisů ČZU a PEF ČZU.  Brožuru, směrnice i šablonu k diplomové práci, je možné stáhnout přímo na stránkách PEF.

závěrečná práce

Požadavky jsou zde rozděleny do následujících kategorií:

  1. Téma diplomové práce
  2. Osnova práce
  3. Desky a vstupní část práce
  4. Úprava stránky a rozsah práce
  5. Teze diplomové práce
  6. Odevzdání práce a tezí
  7. Metody citace
  8. Náležitosti vizuální
  9. Hodnocení diplomové práce
  10. Bonus: Zakázané formulace!

Máte již všechny požadavky pro psaní diplomové práce splněny? Pak by vás mohlo zajímat, jak to u státní závěrečné zkoušky vlastně chodí.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání diplomových prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.