Odevzdání diplomové práce a teze

(Last Updated On: )

Odevzdání diplomové práce je nutné provést dvěma způsoby:

Elektronická verze

  • Nejprve se odevzdává elektronická verze DP do UIS, která musí být ve formátu PDF s maximální velikostí 50 MB.
  • Portál studenta -> Závěrečná práce -> Vložit práci a přílohy.
  • Práci je ještě 24 hodin možné smazat a nahrát jinou verzi, pokud je vložena včas a nevypršel konečný termín pro odevzdání.

Tištěná verze 

  • Tištěná verze se odevzdává až po elektronickém odevzdání a obě verze se musí shodovat.
  • Odevzdává se ve dvou výtiscích v pevné vazbě a současně se odevzdávají i čtyři kopie tezí sešité sešívačkou.
  • Důležité je si ohlídat termín odevzdávání a úřední hodiny příslušné katedry.
  • Zpravidla se tištěné verze diplomových prací a tezí odevzdávají do 31. března.

závěrečná práce

Dalším důležitým kritériem pro psaní diplomové práce jsou metody citace.
Kompletní seznam požadavků pro psaní diplomové práce.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání diplomových prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.