Odevzdání diplomové práce a teze

Odevzdání diplomové práce je nutné provést dvěma způsoby:

Elektronická verze

  • Nejprve se odevzdává elektronická verze DP do UIS, která musí být ve formátu PDF s maximální velikostí 50 MB.
  • Portál studenta -> Závěrečná práce -> Vložit práci a přílohy.
  • Práci je ještě 24 hodin možné smazat a nahrát jinou verzi, pokud je vložena včas a nevypršel konečný termín pro odevzdání.

Tištěná verze 

  • Tištěná verze se odevzdává až po elektronickém odevzdání a obě verze se musí shodovat.
  • Odevzdává se ve dvou výtiscích v pevné vazbě a současně se odevzdávají i čtyři kopie tezí sešité sešívačkou.
  • Důležité je si ohlídat termín odevzdávání a úřední hodiny příslušné katedry.
  • Zpravidla se tištěné verze diplomových prací a tezí odevzdávají do 31. března.

závěrečná práce

Dalším důležitým kritériem pro psaní diplomové práce jsou metody citace.
Kompletní seznam požadavků pro psaní diplomové práce.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání diplomových prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.

 

Teze diplomové práce

Teze diplomové práce slouží především členům komise, aby se mohli rychle a lépe seznámit se zpracovaným tématem. Jak by měla teze DP správně vypadat?

Rozsah 3-4 stránky, obsahuje nejdůležitější souhrn diplomové práce
Titulní listshodný s titulním listem DP, ale s označením Teze diplomové práce
Abstrakt a klíčová slovačeská verze
Vlastní textmusí zmiňovat cíl a metodiku práce, hlavní náplní je pak vlastní zpracování s výsledky a komentáři autora
Seznam použitých zdrojůvybrat zhruba 5-8 nejpodstatnějších informačních zdrojů práce

závěrečná práce

Dalším důležitým kritériem diplomové práce je její včasné odevzdání.
Kompletní seznam požadavků pro psaní diplomové práce.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání diplomových prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.

 

Úprava stránky a rozsah diplomové práce

Úprava stránky by měla splňovat následující požadavky v tabulce:

Font písmaTimes New Roman
Velikost písma12
Řádkování1,5
Okrajehorní 30 mm, dolní 25 mm, vnitřní 35 mm, vnější 20 mm
StránkaA4, jednostranně
Zarovnánído bloku

Rozsah diplomové práce je stanoven pro hlavní textovou část 60-80 normostran, která začíná Úvodem a obsahuje i Seznam použitých zdrojů. Končí tedy Přílohami, které již nejsou součástí hlavní textové části.

závěrečná práce

Dalším důležitým dokumentem, který se odevzdává spolu s diplomovou prací je teze diplomové práce.
Kompletní seznam požadavků pro psaní diplomové práce.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání diplomových prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.