Hodnocení diplomové práce

Hodnocení diplomové práce se odvíjí od posudku vedoucího práce a oponenta.

Ti práci posuzují především na základě těchto kritérií:

Vedoucí práceOponent
Formulace cílů práceFormulace cílů práce
Metodika zpracováníMetodika zpracování
Celkový postup řešení a práce s daty a informacemiCelkový postup řešení, Práce s daty a informacemi
Teoretické zázemí autoraTeoretické zázemí autora
Členění práce do kapitol a odstavcůČlenění práce do kapitol a odstavců
Práce s odbornou literaturou a citováníPráce s odbornou literaturou a citování
Úroveň jazykového zpracováníÚroveň jazykového zpracování
Přesnost formulací a práce s odborným jazykemPřesnost formulací a práce s odborným jazykem
Formální zpracování a celkový dojemFormální zpracování a celkový dojem
Splnění cílů práceSplnění cílů práce
Závěry práce a jejich formulaceZávěry práce a jejich formulace
Odborný přínos práce a její praktické využitíOdborný přínos práce a její praktické využití
Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práceSouhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce
Přístup autora k řešení zadané problematikyTéma práce a její význam
Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou

Oponent k práci pokládá dvě otázky, na které je dobré si připravit odpovědi. S těmi ale vyčkat až na dotaz komise a nezařazovat je rovnou do prezentace.

Co dělat, když je práce hodnocena stupněm „nevyhověl“?

Výsledek udělilCo dál?
vedoucí práceStudent není připuštěn k SZZ, práci by měl opravit a SZZ vykonává v dalším možném termínu.
oponentStudent není připuštěn k SZZ, práci by měl opravit a SZZ vykonává v dalším možném termínu.
komise SZZPráce zůstává uložena v UIS, kam student následně vkládá nový soubor a v dalším možném termínu u SZZ obhajuje znovu. Předměty, které student vykonal úspěšně v prvním termínu SZZ zůstávají uznané.

závěrečná práce

Máte již všechny požadavky pro psaní diplomové práce splněny? Pak by vás mohlo zajímat, jak to u státní závěrečné zkoušky vlastně chodí.
Kompletní seznam požadavků pro psaní diplomové práce naleznete zde.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání diplomových prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.

 

Hodnocení bakalářské práce

Hodnocení bakalářské práce se odvíjí od posudku vedoucího práce a oponenta.

Ti práci posuzují především na základě těchto kritérií:

  • formulace cílů práce a metodika zpracování
  • práce s daty a informacemi
  • celkový postup řešení
  • členění práce do kapitol a odstavců
  • práce s odbornou literaturou a citování
  • úroveň jazykového zpracování
  • přesnost formulací a práce s odborným jazykem
  • formální zpracování a celkový dojem
  • splnění cílů práce, závěry práce a jejich formulace
  • souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce

Oponent k práci pokládá dvě otázky, na které je dobré si připravit odpovědi. S těmi ale vyčkat až na dotaz komise a nezařazovat je rovnou do prezentace.

Co dělat, když je práce hodnocena stupněm „nevyhověl“?

Výsledek udělilCo dál?
vedoucí práceStudent není připuštěn k SZZ, práci by měl opravit a SZZ vykonává v dalším možném termínu.
oponentStudent není připuštěn k SZZ, práci by měl opravit a SZZ vykonává v dalším možném termínu.
komise SZZPráce zůstává uložena v UIS, kam student následně vkládá nový soubor a v dalším možném termínu u SZZ obhajuje znovu. Předměty, které student vykonal úspěšně v prvním termínu SZZ zůstávají uznané.

závěrečná práce

Máte již všechny požadavky pro psaní bakalářské práce splněny? Pak by vás mohlo zajímat, jak to u státní závěrečné zkoušky vlastně chodí.
Kompletní seznam požadavků pro psaní bakalářské práce naleznete zde.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání bakalářských prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.

 

Teze diplomové práce

Teze diplomové práce slouží především členům komise, aby se mohli rychle a lépe seznámit se zpracovaným tématem. Jak by měla teze DP správně vypadat?

Rozsah 3-4 stránky, obsahuje nejdůležitější souhrn diplomové práce
Titulní listshodný s titulním listem DP, ale s označením Teze diplomové práce
Abstrakt a klíčová slovačeská verze
Vlastní textmusí zmiňovat cíl a metodiku práce, hlavní náplní je pak vlastní zpracování s výsledky a komentáři autora
Seznam použitých zdrojůvybrat zhruba 5-8 nejpodstatnějších informačních zdrojů práce

závěrečná práce

Dalším důležitým kritériem diplomové práce je její včasné odevzdání.
Kompletní seznam požadavků pro psaní bakalářské práce.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání diplomových prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.