Hodnocení diplomové práce

Hodnocení diplomové práce se odvíjí od posudku vedoucího práce a oponenta.

Ti práci posuzují především na základě těchto kritérií:

Vedoucí práceOponent
Formulace cílů práceFormulace cílů práce
Metodika zpracováníMetodika zpracování
Celkový postup řešení a práce s daty a informacemiCelkový postup řešení, Práce s daty a informacemi
Teoretické zázemí autoraTeoretické zázemí autora
Členění práce do kapitol a odstavcůČlenění práce do kapitol a odstavců
Práce s odbornou literaturou a citováníPráce s odbornou literaturou a citování
Úroveň jazykového zpracováníÚroveň jazykového zpracování
Přesnost formulací a práce s odborným jazykemPřesnost formulací a práce s odborným jazykem
Formální zpracování a celkový dojemFormální zpracování a celkový dojem
Splnění cílů práceSplnění cílů práce
Závěry práce a jejich formulaceZávěry práce a jejich formulace
Odborný přínos práce a její praktické využitíOdborný přínos práce a její praktické využití
Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práceSouhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce
Přístup autora k řešení zadané problematikyTéma práce a její význam
Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou

Oponent k práci pokládá dvě otázky, na které je dobré si připravit odpovědi. S těmi ale vyčkat až na dotaz komise a nezařazovat je rovnou do prezentace.

Co dělat, když je práce hodnocena stupněm „nevyhověl“?

Výsledek udělilCo dál?
vedoucí práceStudent není připuštěn k SZZ, práci by měl opravit a SZZ vykonává v dalším možném termínu.
oponentStudent není připuštěn k SZZ, práci by měl opravit a SZZ vykonává v dalším možném termínu.
komise SZZPráce zůstává uložena v UIS, kam student následně vkládá nový soubor a v dalším možném termínu u SZZ obhajuje znovu. Předměty, které student vykonal úspěšně v prvním termínu SZZ zůstávají uznané.

závěrečná práce

Máte již všechny požadavky pro psaní diplomové práce splněny? Pak by vás mohlo zajímat, jak to u státní závěrečné zkoušky vlastně chodí.
Kompletní seznam požadavků pro psaní diplomové práce naleznete zde.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání diplomových prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.