Splnil jsem pouze jednu část zkoušky, uznají mi ji při dalším pokusu?

Při opakování zkoušky lze uznat dílčí úspěšně splněnou část zkoušky absolvované v předchozím termínu (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017). Rozhodnutí o uznání závisí na zkoušejícím či garantovi předmětu.

Sova píše test, zkouška

 

Nesouhlasím s výsledkem zkoušky, co mám dělat?

Na základě žádosti studenta nebo zkoušejícího se může opravná zkouška konat před komisí. Složení komise určuje vedoucí katedry a podléhá schválení děkana fakulty, na které je student zapsán ke studiu. Přezkoušení před komisí je možné pouze v rámci některého ze dvou opravných termínů (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017).

Státnice, komise

 

Mohu složit zkoušku až v dalším semestru?

Ve zkouškovém období daného semestru je student povinen absolvovat alespoň jeden termín zkoušky z každého předmětu, u kterého má v daném semestru zkoušku předepsanou. Student, který neabsolvuje alespoň jeden z termínů zkoušky ve zkouškovém období daného semestru, může být v daném předmětu klasifikován známkou „nevyhověl“ (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017).

Sova se učí

 

Kdy se vypisují termíny zkoušek?

Termíny zkoušek se vypisují nejpozději 2 týdny před začátkem zkouškového období. Musí být vypsán a otevřen k zápisu dostatečný, pokud možno rovnoměrný počet zkouškových termínů s potřebnou kapacitou, zahrnující obvyklý podíl opakování v jednotlivých předmětech. Garant předmětu může omezit možnost odhlášení studenta z termínu zkoušky, jak udává Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017.

Sova píše test, zkouška

 

Potřebuji vytisknout přehled studijních výsledků z UIS.

Přehled studijních výsledků lze vytisknout z UIS v bloku „Moje studium“ pod odkazem „Portál studenta“ naleznete ikonu „Tisk dokumentů“.

UIS -> Moje studium -> Portál studenta -> Tisk dokumentů
UIS -> Moje studium -> Portál studenta -> Tisk dokumentů -> Přehled studia
Sova s lupou
 

Kolik stojí studium na ČZU?

Standardní dobu studia plus jeden rok navíc (3+1 u bakalářského studia, 2+1 u magisterského studia) za vás hradí stát. Poté již každý další semestr vyjde na 15 000 Kč. Školné se také týká oborů v cizím jazyce.

Výši případných dalších poplatků naleznete na webu ČZU.Sova platí