Kolikrát mohu opakovat zkoušku?

(Last Updated On: )

Dle Studijního a zkušebního řádu ČZU ze dne 29. 3. 2017 má student možnost neúspěšnou zkoušku opakovat nejvýše ve dvou opravných termínech v rámci kapacity harmonogramu termínů zkoušek zveřejněného před zahájením zkouškového období.

Sova píše test, zkouška