Splnil jsem pouze jednu část zkoušky, uznají mi ji při dalším pokusu?

(Last Updated On: )

Při opakování zkoušky lze uznat dílčí úspěšně splněnou část zkoušky absolvované v předchozím termínu (Studijní a zkušební řád ČZU v Praze ze dne 29. 3. 2017). Rozhodnutí o uznání závisí na zkoušejícím či garantovi předmětu.

Sova píše test, zkouška