Je možné si vylepšit známku ze zkoušky?

(Last Updated On: 28.12.2017)

Podle Studijního a zkušebního řádu ČZU ze dne 29. 3. 2017 lze vykonanou zkoušku klasifikovanou stupněm „dobře“ a „velmi dobře“ na základě povolení děkana výjimečně opakovat za účelem zlepšení známky.

Sova se učí