Nemám zápočet a potřebuji si předmět přesunout do dalšího ročníku.

logo Akční tým

Požádejte o přesun předmětu prostřednictvím univerzální žádosti.

Žádost se podává při zápisu do vyššího ročníku.

Můžete takto přesunout maximálně dva předměty.