Kam mám poslat žádost o náhradní termín zápisu?

(Last Updated On: )

Žádost o náhradní termín zápisu se odesílá studijní referentce daného oboru. Příslušný kontakt naleznete v „Návratce k přijímacímu řízení“.Sova s indexem