Co nabízejí studentské organizace studentům?

Studentské organizace nabízejí nové kontakty, nové zkušenosti, praxi v určité oblasti, možnost komunikace s vedením univerzity, účastnit se workshopů, seminářů nebo akcí studentských organizací za zvýhodněné ceny. Mezi největší studentské organizace na ČZU patří AIESEC, Akční tým PEF, Asociace studentů, ESN CULS Prague, ČZU:GO!, Elitní projekty, iZUN, Point One, Spolu na ČZU a Univerzitní křesťanské hnutí.

logo Akční tým

 

Co to znamená, když někdo řekne Agro?

Agrem je nejčastěji míněna Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, která se v areálu ČZU nachází kousek za PEF ve směru od vrátnice. Učebny a posluchárny v této budově začínají písmenem ADále se zkráceně pod „Agrem“ také může skrývat akce Miss Agro, která v areálu univerzity probíhá každé jaro.

Sova s vidlemi

 

 

Kde v areálu mohu tisknout či vyhledávat informace na PC?

Vyhledávat informace a tisknout můžete například v počítačové učebně, která se nachází v přízemí kolejí JIH. Dále je tisk možný také v Reprografickém studiu přímo na PEF nebo prostřednictvím samoobslužných tiskáren. Též je možné využít knihoven, které jsou v budově SIC.

Bez názvu - 1

 

Kde mohu trávit volný čas v areálu univerzity?

V areálu ČZU najdete mnoho příjemných míst k trávení volného času. Za hezkého počasí je možné posedávat na trávě nebo na lavičkách v areálu, dojít si na oběd do menzy, do kavárny na SICu, popřípadě využít míst k sezení v nové budově PEF, v novém atriu mezi budovou PEF a posluchárnami či přímo před posluchárnami. Možné je také využít služeb Sportcentra ČZU.

Sova relaxuje

 

Je možné parkovat v areálu ČZU?

Ano, primární parkoviště pro studenty i návštěvníky je P1 – je dostupné z Brandejsova náměstí (z ulice Kamýcké) přes vrátnici (návštěvy se řadí k pravé závoře) a před druhou závorou je třeba odbočit vlevo podle dopravních značek.

Studenti mohou k vjezdu využít kartu ISIC, případně si uložit registrační značku („SPZ“) vozidla do is.czu.cz pro automatické rozpoznání.

Návštěvy se hlásí na vrátnici (v pravém pruhu) a například na promoci bývá cesta k parkovišti značena. Oznamte na vrátnici důvod návštěvy a můžete pokračovat na P1.

Bez názvu - 1