Co si s sebou přinést k zápisu do vyššího ročníku?

(Last Updated On: )

U zápisu student předkládá výkaz o studiu (index) a kopii aktuálních stránek výkazu o studiu (za poslední akademický rok).

Aby mohl být student zapsán do vyššího ročníku, musí mít zapsány v informačním systému veškeré výsledky zápočtů a zkoušek za celé studium.