Je možné parkovat v areálu ČZU?

Ano, primární parkoviště pro studenty i návštěvníky je P1 – je dostupné z Brandejsova náměstí (z ulice Kamýcké) přes vrátnici (návštěvy se řadí k pravé závoře) a před druhou závorou je třeba odbočit vlevo podle dopravních značek.

Studenti mohou k vjezdu využít kartu ISIC, případně si uložit registrační značku („SPZ“) vozidla do is.czu.cz pro automatické rozpoznání.

Návštěvy se hlásí na vrátnici (v pravém pruhu) a například na promoci bývá cesta k parkovišti značena. Oznamte na vrátnici důvod návštěvy a můžete pokračovat na P1.

Bez názvu - 1

 

Kde zaplatím poplatek za promoci a kolik to stojí?

Poplatek za promoci je možné zaplatit na pokladně v budově SIC nebo přes bankovní účet xx750009yy.

  • xx – označení pro fakultu (v případě PEF se jedná o číslo 11)
  • xy – poslední dvojčíslí aktuálního kalendářního roku

Cena je 300 Kč.

Podrobné informace k placení poplatků v rámci studia naleznete ve stanoveních PEF ČZU.
Bez názvu - 1

 

Nemůžu se dostavit na promoci, co mám dělat?

Ode dne promoce si diplom můžete (po předložení občanského průkazu) vyzvednout u své studijní referentky v jejich úředních hodinách. Případně se můžete přihlásit na následující termín promocí (tzn. po termínu následujících státních závěrečných zkoušek).

Bez názvu - 1