Do kdy a kam musím odevzdat přihlášku k promoci?

(Last Updated On: 19.7.2018)

Přihlášku k promoci spolu s indexem, potvrzením o zaplacení promoce a výpisem známek ze systému UIS (podepsaným) odevzdáte v infocentru do data uvedeného na webových stránkách fakulty.

Bez názvu - 1