Jaká stipendia mohu získat v průběhu studia?

Sova s penězi, stipendium

 

Kdy mohu žádat o sociální stipendium?

Žádost se podává, pokud pobíráte přídavek na dítě a příjem vaší rodiny za kalendářní rok nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny. Povinnou přílohou k žádosti je „Sdělení pro účely přiznání stipendia.“ Toto potvrzení vydává na vaši žádost úřad státní sociální podpory v místě bydliště.

Sova s penězi, stipendium

Více se můžete dozvědět na https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8474-stipendia

 

Kdy mám nárok na ubytovací stipendium a kdy musím podat žádost?

Pokud je PEF vaší první vysokou školou a máte trvalé bydliště mimo hl. m. Prahu, nestudujete na jiné vysoké škole, nepřekročili jste standardní dobu studia, potom máte pravděpodobně nárok na ubytovací stipendium (informujte se o podrobnostech).

Od akademického roku 2014/2015 se žádosti podávají pouze elektronicky prostřednictvím portálu UIS – Moje studium – Portál studenta – Žádost o ubytovací stipendium.

„Žádost o ubytovací stipendium“ se podává jednou kdykoliv během studia. Před podáním žádosti je nutné v is.czu.cz zadat číslo účtu pro výplatu stipendia („Bankovní spojení“).

Sova s penězi, stipendium

 

Za jakých podmínek lze přerušit studium?

V případě bakalářského studia po odstudování nejméně jednoho semestru, v případě navazujícího kdykoli po zahájení studia, minimálně však na jeden semestr. Výjimkou jsou studenti odkládající státnice, kteří přerušují studium do dne státnic.

Pro přerušení musíte vyplnit žádost a odevzdat ji i s indexem na studijní oddělení.

Pokud chcete přerušení prodloužit, odešlete žádost své studijní referentce.

Další informace o přerušení studia najdete v Studijním a zkušebním řádě ČZU v Praze.

logo Akční tým

 

Kdy přijít na zápis, když opakuji ročník?

Přijďte na zápis do toho ročníku, kam byste se měli dostavit v případě řádného ukončení současného ročníku (tzn. opakujete-li např. první ročník, dostavte se na zápis do druhého ročníku).

Výjimku tvoří ti, kteří budou opakovat ročník poslední (3. bakalářský nebo 2. navazující) – pro ně jsou stanoveny zvláštní termíny.

Přehled termínů publikuje studijní oddělení PEF a následně je zveřejněno na webu PEF v sekci Studium.