Kdy přijít na zápis, když opakuji ročník?

(Last Updated On: )

Přijďte na zápis do toho ročníku, kam byste se měli dostavit v případě řádného ukončení současného ročníku (tzn. opakujete-li např. první ročník, dostavte se na zápis do druhého ročníku).

Výjimku tvoří ti, kteří budou opakovat ročník poslední (3. bakalářský nebo 2. navazující) – pro ně jsou stanoveny zvláštní termíny.

Přehled termínů publikuje studijní oddělení PEF a následně je zveřejněno na webu PEF v sekci Studium.