Kdy se koná zápis do rozvrhu?

(Last Updated On: 20.9.2018)

Zápis do rozvrhu se koná týden před začátkem semestru. Konkrétní den a čas zapisování naleznete v UIS v kartě „Moje studium“ -> „Portál studenta“ -> „Reg./Zápisy“.

Sova a rozvrh