Kdy se koná zápis do rozvrhu?

(Last Updated On: 17.8.2020)

Zápis do rozvrhu se koná týden před začátkem semestru.

Konkrétní den a čas zapisování naleznete v UIS v kartě „Moje studium“ -> „Portál studenta“ -> „Reg./Zápisy„.

Sova a rozvrh