Opakuji ročník, ale opět ho nedokončím. Když se znovu přihlásím, uznají mi splněné ročníky?

(Last Updated On: )

Žádost o uznání ročníku posuzuje proděkan pro studijní a pedagogickou činnost, podává se při zápisu do studia a dokládá se původním indexem.

logo Akční tým