Kde najdu zadání a výsledky přijímacích testů?

(Last Updated On: )

Zadání ani výsledky testů se nezveřejňují. Dostupné jsou pouze vzorové příklady pro jednotlivé studijní bakalářské a magisterské obory.

Pokud si chcete prohlédnout výsledky svého testu, řiďte se instrukcemi v rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení.

Pro případné odvolání je potřeba napsat žádost.