Kde najdu minimální bodové hranice pro přijetí?

Bodové hranice se zveřejňují po zasedání hlavní přijímací komise a každý rok se liší v závislosti na obtížnosti testů, kapacitě oboru, schopnostech a množství uchazečů.

Od roku 2017 bodové hranice nebyly zveřejněny na webu PEF ČZU.

Pokud vás zajímají bodové hranice z minulých let, můžete se podívat na náš článek, kde je také vysvětleno, proč je třeba mít trpělivost a vyčkat, než budou minimální body nutné pro přijetí stanoveny.

 

Kde najdu zadání a výsledky přijímacích testů?

Zadání ani výsledky testů se nezveřejňují. Dostupné jsou pouze vzorové příklady pro jednotlivé studijní bakalářské a magisterské obory.

Pokud si chcete prohlédnout výsledky svého testu, řiďte se instrukcemi v rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení.

Pro případné odvolání je potřeba napsat žádost.

 

Jak podat odvolání?

Pro podání odvolání je potřeba napsat žádost a následně ji odeslat na adresu fakulty:

Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol

Důležité je podat žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na základě vykonaných přijímacích zkoušek do termínu, stanoveného pro bakalářské či magisterské studium.