Bodové hranice přijímaček na PEF v jednotlivých letech

Následující graf a tabulka obsahuje bodové hranice podle jednotlivých let, které byly nutné pro přijetí do bakalářského studia na PEF ČZU. Data byla opsána z veřejně dostupných (vygooglovatelných) oficiálních zdrojů, ale není vyloučeno, že při jejich přepisu nedošlo k chybě nebo nějakému omylu, proto je neberte jako závazná. Zde se nejedná o oficiální stanovisko fakulty ani univerzity.

Pro každý rok jsou stanoveny bodové hranice jiné a na základě předchozích let lze jen spekulovat o tom, jaká bude hranice letošní. Může jít nahoru i dolů, což je na vývoji v grafu i tabulce jasně vidět.

Bodové hranice pro přijetí do Bc. studia v jednotlivých letech (2010,2012,2015,2016)

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia na PEF ČZU v předchozích letech

Obor (Bc.)Forma2010201220152016
PAA

Podnikání a administrativa

prezenční43474546
BA

Business Administration

prezenční –– 5546
VSRR

Veřejná správa a regionální rozvoj

prezenční50484542
HKS

Hospodářská a kulturní studia

prezenční55544544
SYI

Systémové inženýrství

prezenční40404035
EM 

Economics and Management

prezenční50*555550
PAE

Provoz a ekonomika

prezenční43434540
PAE

Provoz a ekonomika

kombinované43404540
INFO

Informatika

prezenční40404035
INFO

Informatika

kombinované40404035
INFOA

Informatics

prezenční40404040
  *AEM   

Něco málo k uvedeným hodnotám

Než budete usuzovat, jaká hranice bude stanovena letos, měli byste zvážit alespoň následující informace:

  • Přijímací zkoušky (varianty) nejsou pokaždé stejné,
  • nepřijímá se vždy stejný počet uchazečů,
  • uchazeči nejsou meziročně “průměrně” stejní – ani počtem ani svými výsledky.

A z toho tedy (alespoň pro mne) vyplývá: s dostupnými údaji nelze říci, jaká bude hranice další rok.

Pro zajímavost, chcete-li to znázornit graficky, vytvořil jsem pro vás v generátoru interferencí následující obrázek:

interference

Dokážete odhadnout, jak se bude vyvíjet dál? Jaké barvy budou následovat?

Až stanovíte následující barvu, která bude vpravo od té modré, klikněte na obrázek a uvidíte, jestli jste se trefili. Pokud ano a nebyla to náhoda, věřím, že u přijímaček máte velkou šanci! 😉

Pokud vás baví se učit a nemáte teď zrovna co dělat, projděte si třeba encyklopedii fyziky od Jaroslava Reichla. Je velice zajímavá.

Discalimer

Splnění podmínek přijímacího řízení není jen o splnění uvedené bodové hranice. Aktuální informace dává fakulta a univerzita na web. Pro všechny oficiální informace a hodnoty navštivte přímo k tomu určené stránky fakulty.