Odevzdání bakalářské práce a teze

Odevzdání bakalářské práce je nutné provést dvěma způsoby:

Elektronická verze

  • Nejprve se odevzdává elektronická verze BP do UIS, která musí být ve formátu PDF s maximální velikostí 50 MB.
  • Portál studenta -> Závěrečná práce -> Vložit práci a přílohy.
  • Práci je ještě 24 hodin možné smazat a nahrát jinou verzi, pokud je vložena včas a nevypršel konečný termín pro odevzdání.

Tištěná verze 

  • Tištěná verze se odevzdává až po elektronickém odevzdání a obě verze se musí shodovat.
  • Odevzdává se ve dvou výtiscích v pevné vazbě a současně se odevzdávají i čtyři kopie tezí sešité sešívačkou.
  • Důležité je si ohlídat termín odevzdávání a úřední hodiny příslušné katedry.
  • Zpravidla se tištěné verze bakalářských prací a tezí odevzdávají do 15. března.

závěrečná práce

 

Dalším důležitým kritériem pro psaní bakalářské práce jsou metody citace.
Kompletní seznam požadavků pro psaní bakalářské práce.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání bakalářských prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.