Diplomový seminář od doktorandů z Katedry ekonomiky

V průběhu studia na ČZU není samostatný specializovaný předmět, který by studenty naučil, jak tvořit odborné a vědecké práce. Ve většině předmětů se setkáme s nějakým požadavkem na tvorbu esejí, zpráv nebo dokumentací, avšak jednotná ucelená metodika se samostatně nevyučuje. Proto jsme zavítali na Katedru ekonomiky a přinášíme vám aktuální informace o speciálním semináři, připravovaném pro studenty PEF.

Náplň semináře

Studenti, kteří píší své závěrečné práce (ať už bakalářské nebo diplomové), hledají zdroje, které využít a informace, jak práci tvořit. Vše jim může sdělit jejich vedoucí práce, avšak má-li najednou více diplomantů a má-li vše mnohokrát opakovat, je jednodušší se sejít v jeden čas na jednom místě a tam vše naráz vyřešit.

To jsou úvodní myšlenky, které vedly ke vzniku “diplomového semináře” pořádaného doktorandy z katedry ekonomiky (Ing. Petra Bubáková, Ing. Jiří Čermák, Ing. Pavel Kotyza a Ing. Josef Slaboch). Hlavním cílem je seznámit studenty se základy tvorby závěrečných prací, tvorbou metodiky, obecně s principy tvorby odborného díla – citacemi, použitelnými metodami a strukturou prací.

Doktorandi se zaměřují na metody používané na své katedře a sami upozorňují, že jiné katedry mohou upřednostňovat metody jiné. Formální náležitosti a nejčastější chyby v nich, se kterými se sami setkali u státních zkoušek například v roli tajemníků, pro ně slouží jako negativní příklady, na které upozorňují a snaží se předcházet jejich výskytu u budoucích absolventů.

Nápad připravit diplomový seminář se v hlavách doktorandů z KE zrodil teprve v loňském akademickém roce (2010/2011). Letos byl pro velký zájem studentů přidán ještě další termín, kde se studenti mohou dozvědět ucelené informace o postupech “tvorby” své bakalářské či diplomové práce. Iniciativa samotných doktorandů z KE je podpořena jak Katedrou ekonomiky, tak vedením fakulty. Seminář má tedy potenciál stát se “zpestřením” běžné výuky i v dalších akademických letech. A jak říkají sami doktorandi z KE:
“Chceme využít zpětné vazby od studentů, abychom hlavní obsahovou linii přiblížili nejen nejaktuálnějším normám pro psaní závěrečných prací, ale především samotným studentům.”

Kdy se seminář koná?

Letos byl seminář představen jako pilotní projekt doktorandů z KE na začátku prosince a pro veliký zájem ze strany studentů se opakoval ještě jednou, a to 1.2.2012. Sami doktorandi plánují svůj seminář každoročně opakovat, koncem zimního semestru, tedy v předvánočním období.

Chcete-li získat ucelené informace o tom, jak správně napsat svou bakalářskou či diplomovou práci a odnést si s sebou i zpracované materiály, rozhodně navštivte tento seminář.
Doporučuje Akční tým 🙂


6 komentářů u „Diplomový seminář od doktorandů z Katedry ekonomiky“

  1. Musíme se někde přihlásit předem? Já jen kvůli kapacitě. Předem díky za odpověď 🙂

    • Přihlašování předem není vyžadováno. Tento školní rok je Diplomový seminář stále pojat jako pilotní, a proto zatím nebylo zavedeno přihlašovaní přes aplikaci Moodle. Další semináře již budou takto zajištěny, dle zpětné vazby studentů.

Komentáře nejsou povoleny.