Jak využít geografická data a software pro chytrá města, dopravu a zemědělství?

Odpověď na tuto otázku jste mohli nalézt na semináři s názvem “Velká a otevřená GI data a otevřený GI software pro potřeby chytrých regionů a měst, chytré dopravy a chytrého zemědělství”, který se uskutečnil dne 24. ledna 2018 na Provozně ekonomické fakultě.

Nejprve byly představeny výsledky Hackathonu, který semináři předcházel. Během tří dnů více než desítka týmů programovala aplikace na využití geodetických dat v dopravě, zemědělství a ochraně životního prostředí. Výsledky své práce představili někteří tvůrci osobně, jiní prostřednictvím videa. Účastníci semináře pak mohli hlasovat o tom, který projekt se jim nejvíce líbil.

Osobně mě nejvíce zaujala možnost predikovat výnosy plodin na základě indexu pokryvu vegetací. Stačilo by totiž jen vyfotit plochu České republiky a podle toho, jak plodiny narostly (existují dva podobné indexy vegetace, které toto umí měřit), by se dalo odvodit, jaký asi bude výnos plodin. Tím by se pak po vynásobení jednotkovou cenou plodiny daly určit i příjmy. Nicméně, jak jsem se dozvěděla později, tato metoda má několik úskalí. Především neplatí u všech plodin, že když naroste hodně zelené masy, tak bude i vysoký výnos. Zatímco u pšenice je zde silná závislost, například u řepky tomu tak není, a proto tedy tato metoda nepůjde v tomto případě využít. Potom je nutné zvažovat extrémní výkyvy počasí. V suchém roce nemusí teoretické předpoklady odpovídat skutečnosti.

Také může nastat problém v samotných datech. To na semináři zaznívalo opravdu často – přesto, že existuje několik zdrojů dat z družic (např. Sentinel, Kopernikus), vždy má každý nějaké výhody a nevýhody. Některý má vyšší rozlišení, jiný zase nižší, některý snímkuje častěji, jiný méně často. A ani jeden si samozřejmě nedokáže příliš poradit s velkou oblačností.

Kde se ještě dají využít geografická data?

Další zajímavou a perspektivní oblastí pro využití geografických dat je doprava. V rámci Hackathonu jeden tým představil výpočetní aplikaci, která dokázala v mapě spočítat dopravní situaci v Plzni po uzavření nějaké silnice. Výpočty, které dopravní experti prováděli několik dní, dokáže software názorně v mapě vykreslit během několika minut.

V další části programu bylo představeno využití geografických dat v zemědělství a lesnictví – například pro predikci zisku z hektaru, pro detekci poškození smrkového porostu kůrovcem, modelování teplot v závislosti na nadmořské výšce a vzdálenosti od vodního rezervoáru nebo pro sdílení informací o dobré praxi při zpracování bioodpadu. Následující část programu se věnovala přenosu znalostí a poznatků, které v oblasti geografických dat a software existují, do běžné praxe. A konečně závěrečná sekce byla zaměřena na chytrou dopravu a chytrá města, tj. týkala se dopravního modelování, vizualizace dopravy a hluku z dopravy.

Je tedy vidět, že geografická data mají široké využití a mohou pomoci v řadě oblastí lidské činnosti.

Workshop se uskutečnil v přednáškové místnosti EIII pod odbornou garancí Katedry informačních technologií a sdružení Plan4all, za podpory PEF ČZU v Praze a řady partnerů, např. CSITA, CAGI, Geomatika, CCSS, HS-RS, Wirelessinfo, Lesprojekt, Club of Ossiach.