Nový termín konání voleb do Akademického senátu PEF ČZU v Praze

Tento článek je již aktualizovaný.

Jak jsme již na konci loňského roku informovali, volby do Akademického senátu PEF ČZU pro období 2012 – 2014 byly zpochybněny a vyhlášeny za neplatné. Nový termín navrhování kandidátů byl tedy stanoven na termín 30. 1. – 2. 3. 2012 do 12:00. Samotné volby se budou konat 21. a 22. 3. 2012. Návrhy kandidátů se budou vhazovat do schránky s nápisem Akademický senát v 1. patře PEF naproti děkanátu umístěné mezi ostatními schránkami PEF. Kandidátské lístky vyhotovujte v tomto formátu:

 1. jméno a příjmení
 2. katedra (zaměstnanci), studijní obor a ročník (studenti)
 3. kontaktní údaje ve formě e-mailové adresy a telefonního čísla, kde bude navrhovaný/á kandidát/ka k zastižení
 4. písemná informace o tom, do kterého z obou senátů je navrhovaný/á kandidát/ka navrhován/a
 5. písemná informace o tom, do které z komor (zaměstnanecké nebo studenstké) senátu je navrhovaný/á kandidát/ka navrhován/a.

 

Celý volební proces bude probíhat následovně:

30. 1. – 2. 3. 2012 navrhování kandidátů do obou komor senátu (zaměstnanci a studenti)
7. 3. 2012 zveřejnění jmen navrhovaných kandidátů
20. 3. 2012 ukončení všech forem volebních kampaní
21. – 22. 3. 2012 volby
23. 3. 2012 10:00 vyhlášení výsledků voleb na nástěnce fakultního senátu v mezaninu
1. schodiště PEF

Věříme, že tyto volby již proběhnou ve všech směrech v pořádku. Přejeme rozvážnou mysl při vybírání kandidátů a pevnou ruku při vhazování volebních lístků!

Váš Akční tým!

5 komentářů u „Nový termín konání voleb do Akademického senátu PEF ČZU v Praze“

 1. Volby do akademického senátu – vysvětlení, proč se opakují
  Po ukončení voleb byly dne 23.11.2011 prohlášeny za neplatné výsledky voleb v rámci obce zaměstnanců PEF. Důvodem byla skutečnost, že na základě zákona č.111/1998 Sb. nelze omezit volební právo členů obvodu akademických pracovníků fakulty výší jejich pracovních úvazků a k tomu, bohužel, došlo. V zákonné 14denní lhůtě po volbách obdržela volební komise stížnost na průběh voleb i z řad studentů. Všechny body stížnosti byly volební komisí prověřeny a zjištěny za neopodstatněné či nepravdivé. Po konzultaci s právníkem bylo rozhodnuto, že z důvodů zamezení vzniku dalších sebemenších pochybností o regulérnosti voleb, je vhodné volby opakovat do obou komor AS PEF a AS ČZU.

  • Z vašeho komentáře jsem pochopil, že studentské volby byly zrušeny aniž by k tomu byl právní důvod. Přeci nejde jen tak zrušit volby, jen aby nebyly pochybnosti. Můžete nám sdělit přesný důvod proč byly zrušeny?

   • Na váš podnět, jsme se informovali u předsedkyně volební komise Akademického senátu PEF, paní Ing. Jany Horákové, která nám poskytla následující vyjádření:

    Věc se má takto; volby byly zrušeny pouze z právních důvodů! Studentská stížnost na průběh a regulérnost voleb na konci roku 2011 se týkala těchto bodů:

    1. Snaha o nezařazení některých kandidátů voleb
    2. Změna místa konání voleb
    3. Změna času konání voleb
    4. Důvěryhodnost volební komise a únik informací z volební komise

    Ke všem bodům se volební komise AS PEF vyjádřila. V bodech 2. a 3. je z hlediska práva možné stížnost akceptovat. Budeme-li totiž posuzovat jejich průběh striktně pouze z hlediska práva, tak by volební komise např. nemohla umožnit studentům, kteří v době voleb mají výuku, aby se jich zúčastnili. Volební komise v obou volebních dnech prodloužila možnost hlasování o 1 hodinu z výše uvedených důvodů oproti původnímu harmonogramu. Z hlediska logiky věci a lidského přístupu (umožnit hlasování co největšímu počtu studentů) se nám zdálo toto opatření logickým a správným. Tento krok je však napadnutelný z právního hlediska. A to se také stalo.
    Místo konání voleb bylo operativně změněno proto, že ve vestibulu nové budovy fakulty probíhal veletrh pracovních příležitostí(opět opatření, které z věcného hlediska v žádném případě nezkomplikovalo členům akademické obce zúčastnit se voleb; z právního hlediska napadnutelné opatření).
    V bodech 1. a 4. se stížnost zakládala na neověřených faktech a naše stanovisko bylo stěžovatelům sděleno.

    Jana Horáková

Komentáře nejsou povoleny.