Testování použitelnosti v laboratoři HUBRU

Můj diplomant si dnes vyzkoušel testování v nové fakultní laboratoři použitelnosti HUBRU a protože se někteří další studenti domnívali, že dostat se do této laboratoře je pro ně těžké, rozhodl jsem se sepsat pár tipů, co je pro to potřeba udělat.

Nechcete to číst celé? Přeskočte rovnou na krátkou rekapitulaci. 🙂

HUBRU – jak začít

HUBRU – Human Behavior Research Unit, nebo chcete-li “Tajemná laboratoř PEFky,” nabízí spoustu možností využití, ale zaměřme se teď čistě na to, co jsme dnes řešili – testování použitelnosti webů. Pro toto testování (stejně jako pro jiný výzkum) si nejprve musíte stanovit výzkumný cíl. Tj. určit si, co chcete ověřit nebo zjistit. Ve chvíli, kdy si jste jisti cílem testování, je třeba připravit si testovací scénář. Ono je obecně důležité si o použitelnosti něco načíst, abyste prostě věděli, co se chcete dozvědět a co budete dělat.

HUBRU - laboratoř

Cíl, metodika a co dál?

Ve chvíli, kdy víte, co chcete otestovat (máte cíl), víte jak to chcete otestovat (máte metodu) a chcete se pustit do testování, potřebujete ještě pár věcí. V laboratoři pravděpodobně nebudete moci být sami. Jednak potřebujete testery, kteří testování aplikace/webu provedou, dále pak potřebujete pedagogického (odborného) garanta svého výzkumu.

Odborným garantem laboratoře použitelnosti je doktor Josef Pavlíček, se kterým je možné se přímo domluvit, ale váš výzkum může garantovat i jiný pedagog, který se použitelností zabývá. V našem případě jsem výzkum garantoval svému diplomantovi já jako jeho vedoucí diplomové práce. Kromě participantů na testování, vás (studenta – organizátora) a garanta z řad pedagogů je u testování v HUBRU důležitý ještě jeden účastník – v kontaktech jej najdete pod označením “garant provozu”. Jde o Tomáše Fulína, se kterým jsme se domluvili na detailech našeho testování poté, co jsme si zarezervovali termín a domluvili rámec testování u vedoucího HUBRU, ing. Petra Kosa. Tomáš Fulín se nám pak kompletně postaral o technické zabezpečení, řídil záznam a postaral se také o to, abychom na průběh dobře viděli a slyšeli, co je potřeba.

Testeři

Skupinku, kterou jsem zatím trošku vynechal, tvořili testeři. Do unikátní laboratoře pro kolaborativní testování se jich vejde až 10, my jsme se spokojili se třemi. Důležité je, aby testeři odpovídali cílové skupině, která se má s daným produktem potýkat. V našem případě šlo o uživatele UISu, kteří jej ještě nikdy neviděli. Pro tyto účely si student sehnal kamarády z jiných univerzit, kde UIS nemají. Cílová skupina tedy byla “student, který poprvé vidí UIS.” Pro testery je důležité si připravit kromě scénáře také úvodní informace – nejlépe si vše sepsat. Jedna z hlavních informací je to, že netestujeme jejich schopnosti, ale systém. Tester by se neměl cítit špatně, když mu něco nepůjde, protože cílem je otestovat, jak si s příslušným webem poradí “průměrný” zástupce cílové skupiny a co je potřeba vylepšit. Někdo se z nalezených chyb může i radovat. 🙂

HUBRU - monitory

Hubry, hubry…. fuk

Po provedeném testování je třeba záznamy zpracovat a s testery provést také interview, ve kterém se projdou jednotlivé úkoly a doplní se informace, které zadavatel testování potřebuje vědět k tomu, aby vše dokázal co nejlépe vyhodnotit. Není to žádná magie, jak by se mohlo zdát, ale je pravda, že je potřeba se jak práci s lidmi, tak technické vyhodnocení velmi dobře naučit. Na první pokus se snažte dosáhnout maxima, ale nenastavujte si laťku příliš vysoko. I jednoduché výsledky mohou hodně znamenat.

Rekapitulace – 10 kroků, jak dobře testovat použitelnost v HUBRU

Takže ještě jednou – co všechno je potřeba zařídit?

  1. Vymyslet výzkumný cíl
  2. Definovat cílovou skupinu
  3. Vymyslet scénář testování
  4. Domluvit se s garantem výzkumu (nejlépe svým vedoucím DP)
  5. Sehnat participanty – testery
  6. Domluvit se s vedoucím HUBRU
  7. Domluvit si termín testování
  8. Provést testování
  9. Vyhodnotit výsledky
  10. A nakonec? Poděkovat těm, kteří vám dosažení výsledku testování umožnili.

Hodně štěstí v testování použitelnosti v HUBRU!

Václav Lohr
Akční tým PEF & zlepsit.cz

Shrnutí
Laboratoř testování použitelnosti HUBRU
Název
Laboratoř testování použitelnosti HUBRU
Popis
Laboratoř testování použitelnosti HUBRU (laboratoře pro studium lidského chování) byla otevřena 8. února 2016. Produktovým manažerem laboratoře je Ing. Josef Pavlíček Ph.D. z Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.
Autor
Vydavatel
Akční tým