Výsledky přijímacích zkoušek na PEF ČZU a seznamovací kurz Rozlet PEF 2016

Aktualizováno (12.6.2017): nový článek o přijímacích zkouškách PEF ČZU 2017.

Od 6. do 8. června 2016 probíhaly na PEF ČZU řádné termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia. Přijímačky byly v pěti posluchárnách (EI, EII, EIII, SIC a RKU – v kruhové hale), denně ve čtyřech termínech. Uchazeči napsali testy a během dvou dnů se dozvěděli své bodové výsledky. Počty bodů jsou samozřejmě důležité, ale to hlavní, zda byl uchazeč přijat, či ne, se dozví teprve po zasedání hlavní přijímací komise, která podle harmonogramu oznámí hranice pro přijetí pro jednotlivé obory dne 16. června.

Uchazeči byli při psaní testů pravděpodobně poměrně ve stresu – vždyť se rozhodovalo o jejich budoucnosti. Někteří hledali i místnosti, kde mají přijímací zkoušky psát. Naši zástupci – instruktoři seznamovacího kurzu Rozlet PEF, který na fakultě organizujeme, jim pomáhali místnosti najít a dávali také letáčky s informacemi po přijímacích zkouškách. Výsledky jsou v době psaní tohoto článku ještě neznámou, ale každého vždy zajímá “jaké bodové hranice byly platné loni?” Na tuto otázku každý rok odpovídáme na sociálních sítích a pokaždé znovu vysvětlujeme, že je to zcela irelevantní. Proč? Záleží na mnoha faktorech – jak jsou letos těžké testy, jak jsou naučení studenti, kolik studentů přijde, kolik jich fakulta bude brát… Těch faktorů je mnoho a proto nelze na výsledky přijímaček usuzovat podle loňska, předloňska… Prostě to jednoduše nejde. Jediné, co zbývá, je počkat na rozhodnutí přijímací komise. Výsledky se uchazečům následně zobrazí individuálně v internetové aplikaci UIS.

Tak jako každý rok, jsme i letos zvědavi, kteří studenti se následně rozhodnou přihlásit k nám na seznamovací kurz Rozlet PEF. Program, který mezitím připravujeme, slibuje spoustu zajímavých zážitků.

Kde najdou uchazeči všechny podstatné informace?

Vše, co se týká přijímacího řízení do bakalářského studia, najdou uchazeči na adrese http://prijimacky.pef.czu.cz a uchazeči do navazujícího studia na http://navazujici.pef.czu.cz. Termíny zápisů do studia v roce 2016 jsou 7. a 8. července 2016 – podle pokynů v UIS.