Výsledky přijímaček na PEF ČZU 2017 aneb dostal/a jsem se?

Podívejte se přímo na aktualizovanou verzi tohoto článku o výsledcích přijímaček na PEF ČZU v roce 2019.

Jak je velká pravděpodobnost, že se dostanu na PEF, pokud z přijímaček mám celkem jen 64 bodů? Nevíte, kolik je bodová hranice pro přijetí na PAE/PAA/VSRR/HKS…? To jsou teď hlavní otázky, o které se zajímají studenti, kteří skládali přijímací zkoušky na PEF. Jak to tedy je?

Hned na úvod musíme zdůraznit, že následující text je psán podle zkušeností členů Akčního týmu z minulých let a nevyjadřuje oficiální stanovisko PEF. Postupy popsané zde v článku platily vloni a v minulých letech.

Splnění testu ještě neznamená přijetí

Počet bodů se obvykle studenti dozví díky scanování a rychlému vyhodnocení testů velmi brzy. Často již ten samý večer. Lze tak tedy zjistit, zda student přijímací test splnil. Splnění přijímací zkoušky ale neznamená, že je hned přijat na PEF. Pro konkrétní obory jsou totiž stanovené minimální bodové hranice pro přijetí.

Vyčkejte na rozhodnutí hlavní přijímací komise

Minimální bodové hranice pro přijetí stanovuje Hlavní přijímací komise PEF. Ta zasedá vždy až po skončení všech řádných termínů přijímacích zkoušek. Kdy konkrétně komise rozhodne ale není předem známo. Takže vydržte.

Loňskou bodovou hranici nemá smysl s letošní srovnávat

Můžete se zatím podívat, jaké byly bodové hranice pro přijetí vloni. Musíte si ale uvědomit, že letos budou určitě jiné. Závisí totiž na spoustě okolností. Například na tom, jak obtížné jsou letošní testy. Čím těžší test, tím asi dostanou studenti méně bodů, a tedy bodová hranice bude i nižší. Dále bodová hranice pro přijetí závisí na počtu studentů, kteří přijímačky na konkrétní obor skládali. Čím méně jich je, tím vyšší je šance na přijetí.

Výsledky přijímaček najdete po přihlášení do is.czu.cz

Z neoficiálních zdrojů a zkušeností je ale známo, že komise rozhodně nerozhodne před koncem řádných termínů přijímaček. Až se tak stane, zveřejní o tom protokol. Protokol ze zasedání hlavní přijímací komise PEF bude vyvěšen na webu prijimacky.pef.czu.cz (pro bakalářské studium) a navazujici.pef.czu.cz (pro magisterské studium). Takto například vypadal Protokol o zasedání hlavní přijímací komise v roce 2015/2016Výsledky přijímaček – vašeho přijímacího řízení pak naleznete po přihlášení číslem přihlášky a heslem do UIS na adrese is.czu.cz. Přejeme tedy pevné nervy a držíme vám palce!

 

P.S.: Pokud k nám budete přijati, rádi se s vámi uvidíme na seznamovacím kurzu pro první ročníky Rozlet PEF. Více informací a přihlášku najdete na http://rozlet.pef.czu.cz/

Podívejte se přímo na aktualizovanou verzi tohoto článku o výsledcích přijímaček na PEF ČZU v roce 2019.