Konference ERIE očima Ing. Krejčího, Ph.D.

Ve dnech 2. – 3. června proběhla v prostorách PEF již 13. mezinárodní konference na téma Efficiency and Responsibility on Education (Efektivnost a zodpovědnost ve vzdělání). Na konferenci byla možnost vyslechnout hned několik desítek přednášejících hovořících v anglickém jazyce. Celá akce se uskutečnila pod záštitou Provozně ekonomické fakulty, organizována byla katedrou systémového inženýrství v čele s Ing. Martinou Beránkovou, Ph.D. Jeden z editorů konference Ing. Igor Krejčí, Ph.D. nám v rozhovoru zajímavě odpověděl hned na několik otázek.

Ing. Igor Krejčí, Ph.D.

Mohl byste stručně představit konferenci našim čtenářům?

„Konferenci se úspěšně daří zařadit do databáze Web of Science, což z hlediska měření vědeckých výstupů znamená, že autor je za své výkony bodovaný. Proto si konference drží svoji dlouholetou tradici. Zvláštností je, že ji pořádá katedra systémového inženýrství a to často vyvolává rozpaky mezi případnými zájemci. Často musíme vysvětlovat, že naše katedra plní především úkoly z hlediska bezproblémového fungování celé konference a není tak příliš spojena s daným tématem. Hodně lidí z pedagogických oborů to ze začátku vyděsí, pak se tomu diví, ale nakonec přijedou a odprezentují článek – pokud tedy projdou recenzním řízením.“

Podle čeho vybíráte vhodné kandidáty, kteří se nakonec dostanou až k samotné prezentaci?

„Nejdříve vytvoříme propagaci konference, ale řada autorů o ní již ví dopředu. Uchazeči pak zasílají články, které prochází recenzním řízením. To znamená, že anonymní článek je hodnocen dvěma anonymními recenzenty. Snažíme se články hodnotit v rámci více recenzních kol, abychom vybraly ty skutečně dobré a články zároveň splňovaly veškeré požadavky na kvalitní vědecký článek – někdy se stane, že velmi dobré téma s velkým množstvím práce v pozadí není po formální stránce dobře zpracováno. V takovém případě se editoři a recenzenti snaží opakovaným recenzemi dovést článek do požadované podoby. Řekl bych, že to je součást kvalitního servisu v rámci pořádané konference od jejího počátku.“

Takže platí, že se může přihlásit prakticky kdokoli ze studentů?

„Ano, především ten student, který zamýšlí doktorské studium se stejným či podobným zaměřením, jako naše konference. Často se stává, že uchazeč napíše skvělý článek, který ale neodpovídá tématu a je tudíž zamítnut. Body z konference se mohou hodit každému vědci. Ale myslím si, že je to i skvělá příležitost kde si vyzkoušíte, jak napsat vědeckou publikaci i z formálního hlediska. Mimochodem, když jsem začínal doktorát, tak jsem sem psal jeden ze svých prvních článků a byl jsem zamítnut. Byl jsem právě mimo zaměření konference. Pochválili mě a řekli, ať to dám někam jinam. Dobrá škola.“

Kolik lidí se podílelo na přípravě a jak dlouho příprava trvala?

„Organizace zabere čas v řádech měsíců. Celé jádro tvoříme tři: Ing. Martina Beránková Houšková, Ph.D. a bývalý kolega Ing. Martin Flégl, Ph.D., který je momentálně zaměstnán na univerzitě La Salle v Mexiko City. Máme ale ještě řadu (asi 20) koreditorů, kteří zodpovídají za větší množství článků a hlídají, aby proběhla recenzní řízení. Přichází nám něco přes 100 článků a to ve třech lidech nelze uhlídat. Celkově náš tým tvoří asi 30 lidí, ale těch co na tom nechají duši jako je Ing. Tereza Horáková nebo Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. je jen pár.“

Co byste vzkázal lidem, kteří uvažují, že se přihlásí do dalšího ročníku?

„Ať to určitě zkusí, pokud mají téma, které by tady mohlo lidi zajímat. Určitě je důležité si pořádně přečíst instrukce a ušetřit se tak negativních recenzí hned po prvním kole. Případně když nebudou něco vědět, ať se na nás obrátí. Když se propíší tak vedle vyposlechnutí zajímavých příspěvků si večer dají velmi dobré pivo, protože máme ve strahovském pivovaru společenský večer. Mám pocit, že někteří zkušení autoři sem jezdí i z tohoto důvodu (smích).“

Jednou z prezentujících byla i členka Akčního týmu PEF Ing. Marie Pechrová, Ph.D., která na přípravě článku spolupracovala s Ing. Václavem Lohrem, Ph.D. Aktuálně pracuje v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Po kolikáté jsi na konferenci ERIE a na jaké téma se zaměřuješ?

„Jsem tu už po třetí, moje prezentace se vždy zaměřuje na sociální sítě ve spojení s výukou. Tentokrát jsem si vybrala téma Efektivnosti univerzit a fakult při komunikaci na Facebooku. Protože jsem jedna ze správců facebookové stránky PEF, zajímalo mě, jak je na tom právě naše fakulta v porovnání s ostatními.“

Pokud se váš výzkum týká vzdělávání, určitě byste neměli vynechat možnost ho představit na této konferenci. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak posunout své bádání dále. Více informací o ERIE naleznete na: http://erie.pef.czu.cz/.

 

PatrickHachaPhotography-11 PatrickHachaPhotography-1