HUBRU: Tajemná laboratoř PEFky

Na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze bude od března fungovat nová laboratoř. Nepředstavujte si ale žádné baňky, kahany a zuřivě bublající chemikálie – v HUBRU se totiž bude zkoumat lidské chování. Pojďte se s námi podívat, jaké “pokusy na lidech” se zde budou odehrávat.

Laboratoř HUBRU PEF ČZU

Pohled do laboratoře HUBRU; foto: Václav Lohr

Jednou z důležitých metod, kterou se provádí výzkum spotřebitelského chování, je laboratorní experiment. Tento typ průzkumu se provádí v kontrolovaných podmínkách v moderních a špičkově vybavených laboratořích. Jedna taková existuje od loňského roku i v areálu ČZU. V březnu zahajuje ostrý provoz.

Virtuální realita se v HUBRU stává skutečností

Novou laboratoř najdete v budově Fakulty tropického zemědělství. Na první pohled si připadáte, že jste se ocitli v sci-fi filmu. 3D brýle, simulátor řízení motorového vozidla a další vymoženosti dodávají místnosti futuristický vzhled. Moderní technologie budou sloužit vědě a pokusnými králíky nebude nikdo jiný než lidé. Konkrétně se v laboratoři HUBRU bude zkoumat lidské chování – jak lidé poznávají okolí, jak se rozhodují, jak jednají ve stresu nebo jak se učí zacházet s novými, pro ně dosud neznámými, výrobky.

Laboratoř je rozdělena na dvě části: stanici virtuální reality a stanici použitelnosti. První z nich, jak už název napovídá, je zaměřena na simulaci skutečnosti. Ve výzkumu (především v marketingovém) je často potřeba testovat chování člověka za určitých okolností, ale ne vždy je možné toto provádět v reálných podmínkách. Proto bude tato část laboratoře využívána pro simulaci skutečných situací a umožní snímat chování i určité biologické parametry jedince, který je situaci vystaven. Laboratoř disponuje inovativním a moderním vybavením, technologií Eyetrackingu a Biofeedbacku. Najdeme zde například projekční stěny, obrazový procesor, řídící a trackovací PC a systém (umožňuje sledovat polohu uživatele), speciální brýle pro 3D a simulátor řízení motorového vozidla. Nechybí ani ozvučení, technologie monitoringu chování a techniky pro tvorbu 3D videa, software pro zobrazování a vývoj 3D modelů i software pro simulaci řízení motorového vozidla atd.

Druhá část laboratoře – stanice použitelnosti je orientována na chování člověka k prostředkům a produktům určeným koncovým uživatelům. Jak rychle se člověk naučí zacházet s novým předmětem který nezná? Na kterou část produktu intuitivně sáhne, když ho bude chtít například zapnout? Na takové a další otázky se v laboratoři budou hledat odpovědi.

Vybavení má k tomu laboratoř více než dostatečné – disponuje kompletním systémem pro záznam AV signálu a jeho zpracování (střižna) a systémem pro plánování, správu, provádění a vyhodnocování výzkumu.

Logo PEF IIILaboratoř budou moci využívat zaměstnanci pro svou vědecko-výzkumnou činnost a významně tak napomůže rozvoji výzkumu, vývoje a inovací na ČZU v Praze. Zároveň bude možné využít získané poznatky pro výuku například marketingu, managementu, psychologie a informatiky. PEF tak udělala další krok k tomu, aby ještě více propojovala teoretickou výuku s praktickou stránkou věci. Vybudování laboratoře HUBRU bude mít pozitivní dopad na zvýšení počtu studentů zapojených do vědecko-výzkumných aktivit ve všech stupních studia napříč studijními programy.