Inovace doktorského studijního programu na PEF aneb ohlédnutí za realizovanými semináři, workshopy a školeními

V březnu 2012 byl na PEF zahájen projekt Inovace doktorského studijního programu zaměřený na zkvalitnění a rozvoj doktorského studia. V jeho rámci proběhlo 8 různých akcí – seminářů, workshopů a školení a 2 úvodní semináře (tzv. induction weeks) pro nové doktorandy. Letos v listopadu projekt skončil. Přinášíme proto malé ohlédnutí za akcemi, které proběhly. Vyptali jsme se nejen organizátorů na průběh seminářů a workshopů, ale i samotných účastníků na to, co jim semináře přinesly.

Pokračovat ve čtení…