Proděkan pro vědu a výzkum zve na seminář pro zájemce o doktorské studium

Zajímáte se o doktorské studium? Pak přijďte na setkání, kde se dozvíte vše potřebné. Proděkan pro vědu a výzkum, doc. Ing. Milan Houška, Ph.D., vás zve na seminář, který se bude konat 14. dubna 2015 od 14. hodin v místnosti E155 na PEF. Požádali jsme pana proděkana, aby nám řekl více k tomuto semináři i k doktorskému studiu jako takovému.

Logo doktorské studium

Pokračovat ve čtení…

Inovace doktorského studijního programu na PEF aneb ohlédnutí za realizovanými semináři, workshopy a školeními

V březnu 2012 byl na PEF zahájen projekt Inovace doktorského studijního programu zaměřený na zkvalitnění a rozvoj doktorského studia. V jeho rámci proběhlo 8 různých akcí – seminářů, workshopů a školení a 2 úvodní semináře (tzv. induction weeks) pro nové doktorandy. Letos v listopadu projekt skončil. Přinášíme proto malé ohlédnutí za akcemi, které proběhly. Vyptali jsme se nejen organizátorů na průběh seminářů a workshopů, ale i samotných účastníků na to, co jim semináře přinesly.

Pokračovat ve čtení…

Doktorská vědecká konference Think together – v roce 2014 nově

Dne 3. 2 .2014 se opět uskuteční konference určená doktorandům Provozně-ekonomické fakulty – Think together (zkráceně TT). Studenti mají opět možnost prezentovat literární rešerši svého výzkumu (doktorandi v 1. ročnících) či již výsledky svého bádání (doktorandi vyšších ročníků). Letošní ročník se ale svým formátem liší od ostatních. Akční tým PEF proto vyzpovídal Mgr. Ing. Lukáše Zagatu, Ph.D., proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost, který zodpovídá za organizaci konference. Jak bude konference probíhat a na co se můžete těšit, se dočtete na následujících řádcích.

Pokračovat ve čtení…

Seminář pro zájemce o doktorské studium PEF

1. 3. 2012 se konal seminář zájemců o doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě. Setkání bylo určeno všem, kteří o studiu uvažují a chtěli se o něm dozvědět více, než je možné nalézt na webových stránkách fakulty. Seminář vedl proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D. a “k ruce” mu byly dvě doktorandky z Katedry řízení – Ing. Klára Margarisová a Ing. Kateřina Šťastná. Nejdříve byly zájemcům sděleny základní informace o studiu a poté následovala volná diskuze.

Pokračovat ve čtení…