Doktorandská konference Think Together 2015

I letos se uskutečnila konference pro doktorandy Provozně ekonomické fakulty – Think Togehter. Jako obvykle se opět konala den před zahájením Státních závěrečných zkoušek na PEF, tedy 2. 2. 2015. Jak poznamenal proděkan pro vědu a výzkum, Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D., konference má už tak dlouhou tradici, že se její ročníky přestaly číslovat. Pojďte se s námi podívat, jak probíhal ten letošní.

smat-20150202151006 smat-20150202152509

Pokračovat ve čtení…

Think Together 2014 – ohlédnutí za doktorandskou konferencí

Dne 3.2. se uskutečnila vědecká doktorandská konference Think together 2014. Oproti minulým ročníkům přinesla řadu změn. Dopolední plenární zasedání bylo nahrazeno přímo jednáním v sekcích. Společné setkání se pak uskutečnilo až v odpoledních hodinách. Navíc odpadlo klasické recenzní řízení, které bylo nahrazeno tzv. koreferátem.Letos byla účast hojná, jak ze strany doktorandů, tak koreferujíćich i ostatních vyučujících. Přečtěte si více.

Konference

Pokračovat ve čtení…

Doktorská vědecká konference Think together – v roce 2014 nově

Dne 3. 2 .2014 se opět uskuteční konference určená doktorandům Provozně-ekonomické fakulty – Think together (zkráceně TT). Studenti mají opět možnost prezentovat literární rešerši svého výzkumu (doktorandi v 1. ročnících) či již výsledky svého bádání (doktorandi vyšších ročníků). Letošní ročník se ale svým formátem liší od ostatních. Akční tým PEF proto vyzpovídal Mgr. Ing. Lukáše Zagatu, Ph.D., proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost, který zodpovídá za organizaci konference. Jak bude konference probíhat a na co se můžete těšit, se dočtete na následujících řádcích.

Pokračovat ve čtení…