Doktorandská konference Think Together 2015

I letos se uskutečnila konference pro doktorandy Provozně ekonomické fakulty – Think Togehter. Jako obvykle se opět konala den před zahájením Státních závěrečných zkoušek na PEF, tedy 2. 2. 2015. Jak poznamenal proděkan pro vědu a výzkum, Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D., konference má už tak dlouhou tradici, že se její ročníky přestaly číslovat. Pojďte se s námi podívat, jak probíhal ten letošní.

smat-20150202151006 smat-20150202152509

Cílem konference vždy bylo a je i nadále poskytovat doktorandům možnosti prezentovat svůj výzkum a získat k němu kvalitní zpětnou vazbu nejen od vědeckých pracovníků, ale i od starších kolegů. Prvním ročníkům umožní konference uvědomit si a shrnout budoucí směry své disertační práce, případně sepsat výsledky literární rešerše, kterou již stihli uskutečnit. Mimo jiné si zde vyzkouší své prezentační dovednosti. Od loňského roku připravují prváci poster – tedy grafické zpracování tématu ve formě plakátu. Doktorandi z vyšších ročníků již zasílají vědecký článek v klasické struktuře: abstrakt, úvod, metodika, výsledky, diskuse a závěr.

smat-20150202151815 smat-20150202151603 smat-20150202151401

Letošní ročník konference se odehrával v komornějším duchu. Program začínal v 9 hodin v místnosti EIII. Po zahájení panem proděkanem pozdravil účastníky i děkan PEF, Ing. Martin Pelikán, Ph.D. Poté následovaly prezentace vědeckých článků. Své příspěvky tentokráte předneslo pouze 5 vybraných doktorandů – vždy jeden za studijní obor. Podnikovou a odvětvovou ekonomiku zastupovala Marie Pechrová, Management Jana Poláková, obor Regionální a sociální rozvoj reprezentovala Markéta Mikovcová, z oboru Informační management vystoupil Jan Pavlík a ze systémového inženýrství Kristýna Mudrychová. Po zhruba 15 minutových prezentacích následovala diskuse. Během ní byly nejen vzneseny dotazy k článku, ale zaznělo i mnoho podnětných připomínek. Navíc všechny příspěvky, které byly na konferenci zaslány, projdou recenzním řízením. Studentům se tak dostane kvalitní zpětné vazby.

smat-20150202151315 smat-20150202151208

Po přestávce následovala více neformální část, kde na chodbě před posluchárnou doktorandi z prvních ročníků představovali své postery. Uvolněná atmosféra umožnila účastníkům konference, aby se seznámili s prací svých kolegů, ale především sami mezi sebou.

smat-20150202151520 smat-20150202151743

Více fotek naleznete ve fotogalerii na Facebooku PEF.

1 komentář u „Doktorandská konference Think Together 2015“

  1. Pěkný článek. Děkuji Vám za nej. Z.N.

Komentáře nejsou povoleny.