Think Together 2014 – ohlédnutí za doktorandskou konferencí

Dne 3.2. se uskutečnila vědecká doktorandská konference Think together 2014. Oproti minulým ročníkům přinesla řadu změn. Dopolední plenární zasedání bylo nahrazeno přímo jednáním v sekcích. Společné setkání se pak uskutečnilo až v odpoledních hodinách. Navíc odpadlo klasické recenzní řízení, které bylo nahrazeno tzv. koreferátem.Letos byla účast hojná, jak ze strany doktorandů, tak koreferujíćich i ostatních vyučujících. Přečtěte si více.

Konference

V jednotlivých sekcích byly příspěvky tématicky zaměřeny podle charakteru jednotlivych kateder. V sekci Podniková a odvětvová ekonomika představili své příspěvky doktorandi z katedry ekonomiky, ekonomických teorií a obchodu a financí. Témata příspěvku byla různorodá od makroekonomie (gravitační modely zahraničního obchodu, J křivka, Okunův zákon), přes analýzu trhu s mlékem, nákazy hospodářských zvířat, regionální potraviny, až po vlivy dotací na technickou efektivnost farem a zatřiďování vína a hodnocení jakosti. Studenti druhých až čtvrtých ročníků přednesli během 10-15 min. svůj příspěvek, který se ve většině případů týkal jejich výzkumu a vztahoval se k jejich disertační práci. Poté vystoupil koreferující, který předem článek nastudoval a připravil si k němu písemné hodnocení.
Podle závazné osnovy recenzent připravil shrnutí článku, posoudil, zda jsou v článku adekvátně stanoveny a následně i splněny cíle. Koreferující hodnotili obsahovou stránku i formální náležitosti příspěvku. Posuzovali aktuálnost tématu, inovativnost a invenci autorů, přínosy článku k tématu, odbornou úroveň apod. Dále uváděli, zda jsou reference aktuální relevantní, dostatečné. V neposlední radě uváděli podstatné podněty pro další výzkum, doporučovali literaturu, odborné studie a články, které doktorandi mohou využít. Kritika byla sice místy přísná, ale určitě podnětná a motivační k další práci.
Po skončení jednání v sekcích se sešli jednotliví koreferující, aby v dané kategorii vybrali tři nejlepší příspěvky, které dostaly finanční ocenění.

Odpoledne od 16 hodin představili v atriu PEF postup svého budoucího výzkumu doktorandi prvních ročníků formou postelové sekce. Prezentace probíhaly ve 3 kolech, aby každý z účastníků zvládl obejít všechny postery. Studenti stáli u svých plakátů, účastníkům ho vždy krátce představili a vyslechli si rady od zkušenějších kolegů i vyučujících. Koreferující a předsedové dopoledních sekcí byli hodnotitelskou porotou posterových příspěvků. Na konci prezentací vybrali nejlepší z nich, jehož autor obdržel čtečku Kindle. Poté následovalo vyhlášení vítězných příspěvků ze sekcí a společenský večer. Oceněni byli následující doktorandi (bez titulů):

  • Podniková a odvětvová ekonomika
  • 1. a 2. místo: Martin Gürtler a Petra Bubáková, 3. místo: Marie Pechrová
  • Management
  • 1. místo: Lucie Lidinská, 2. místo: Zbyněk Jeřábek, 3. místo: Kateřina Venclová
  • Regionální a sociální rozvoj
  • 1. místo: Mikuláš Josek, 2. a 3. místo: Gabriela Antošová, Sylvie Kotásková
  • Informační management
  • 1. místo: Tereza Rauchová, 2. místo: Martin Flégl, 3. místo: Radek Vostřez
  • Systémové inženýrství
  • 1. místo: Ondřej Gojda a Jakub Konopásek, 2. místo: Jan Masner, 3. místo: Tomáš Martínek

Vyhlášení TT Konferece TT

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich další práci. Příspěvky budou opět k dispozici na stránkách konference:http://www.thinktogether.cz/index.php?content=current_conference. Těšíme se na shledání na příštím ročníku konference.

1 komentář u „Think Together 2014 – ohlédnutí za doktorandskou konferencí“

Komentáře nejsou povoleny.