Zvané přednášky z projektového řízení očima studentky

Projektové řízení jako nový obor na naší univerzitě si rozhodně zaslouží pozornost, neboť se jedná o velmi perspektivní a zajímavou oblast jak na akademické půdě, tak v profesním životě. Význam a potřeba správného a odborného řízení projektů v běžné komerční praxi v ČR i v celé EU každým rokem narůstá. Výuka v oboru Projektové řízení je obohacena i díky úsilí Ing. Jana Bartošky Ph.D. z Katedry systémového inženýrství PEF ČZU v Praze, který každým rokem v zimním semestru pořádá sérii Zvaných přednášek z projektového řízení.

Logo PEF III

Mezi hlavní klady zvaných přednášek patří praktický a zkušený tým přednášejících, kteří opravdu vědí, o čem mluví. Bohužel nešťastný termín ve večerních hodinách, který byl u některých přednášek stanoven, mnoho zájemců odradí, což je velká škoda. Na stranu druhou je ale na obranu takto pozdního termínu nutno říci, že většina přednášejících pochází z vrcholné praxe projektového řízení, a tak nemá kvůli svým pracovním povinnostem čas dříve.

Osobně bych nejvíce vyzdvihla nedávnou přednášku pana doc. Ing. Branislava Lacka, CSc. z VUT v Brně. Téma „Analýza rizik projektů a metoda RIPRAN“, které je aktuální pro dnešní teorii i praxi, podal jednoduše, zajímavě a velmi vydařeně. Vlastní zaujetí pro téma i radost z přednášení byla znát, když pan docent nevědomky sklouzl k výrazům moravského nářečí. Dále bych ještě doporučila sympatické duo Ing. Josef Pavlíček, Ph.D. a Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D., mladý humor Ing. Petra Lva nebo sofistikovanost Ing. Pavla Hrubeše.

Logo PEF IIKromě zajímavých informací a užitečných rad lze na přednáškách získat i kontakty a možnosti dalšího vzdělání či spolupráce. Proto bych Vás ráda pozvala na další přednášky v rámci tohoto cyklu:

  • pátek 12.12. ve 12.15 na C21 – workshop Ing. Romany Hůlkové na téma „Reportování v projektu“,
  • pondělí 15.12 ve 12:15 na EII – vystoupení Ing. Igora Luhana, CSc. na téma „O kariéře projektového manažera“,
  • pátek 19.12. ve 12.15 na C21 – krátký workshop a přednáška Ing. Jana Doležala, Ph.D. na téma „PMI: praxe a teorie“.

Autorka: Denisa Sládková