Zvané přednášky z projektového řízení očima studentky

Projektové řízení jako nový obor na naší univerzitě si rozhodně zaslouží pozornost, neboť se jedná o velmi perspektivní a zajímavou oblast jak na akademické půdě, tak v profesním životě. Význam a potřeba správného a odborného řízení projektů v běžné komerční praxi v ČR i v celé EU každým rokem narůstá. Výuka v oboru Projektové řízení je obohacena i díky úsilí Ing. Jana Bartošky Ph.D. z Katedry systémového inženýrství PEF ČZU v Praze, který každým rokem v zimním semestru pořádá sérii Zvaných přednášek z projektového řízení.

Logo PEF III

Pokračovat ve čtení…