Teze bakalářské práce

Teze bakalářské práce slouží především členům komise, aby se mohli rychle a lépe seznámit se zpracovaným tématem. Jak by měla teze BP správně vypadat?

Rozsah 2-3 stránky, obsahuje nejdůležitější souhrn bakalářské práce
Titulní listshodný s titulním listem BP, ale s označením Teze bakalářské práce
Abstrakt a klíčová slovačeská verze
Vlastní textmusí zmiňovat cíl a metodiku práce, hlavní náplní je pak vlastní zpracování s výsledky a komentáři autora
Seznam použitých zdrojůvybrat zhruba 5-8 nejpodstatnějších informačních zdrojů práce

závěrečná práce

Dalším důležitým kritériem bakalářské práce je její včasné odevzdání.
Kompletní seznam požadavků pro psaní bakalářské práce.
Zpracováno dle oficiálních požadavků pro předkládání bakalářských prací PEF 2017 a zkušeností našich členů.