Jak se přihlásím do rozvrhu?

Návod pro přihlášení do rozvrhu je vždy zveřejňován v UIS v osobní administrativě studenta v aktuálních informacích.
Postup je dle návodu následující:

 1. Portál studenta
 2. Registrace / Zápisy
 3. Arch pro aktuální období
  • zde „Vyberte“ jeden z předmětů
 4. Volba rozvrhové akce
  • zde zvolte den a čas přednášky (většinou pouze jeden termín)
  • dále zvolte den a čas cvičení, které vám vyhovuje
  • volbu potvrďte „Uložit“
 5. Návrat na výběr předmětů (k bodu 3.)
  • zelený text dole „Zpět na práci s předměty“

Sova a rozvrh

 

Chci využít školní licence na produkty Microsoft Office, jak mám postupovat?

Každý student má k dispozici školní licenci na produkty Microsoft Office, které si může stáhnout až na tři počítače. Postup, jak licence využít je následující:

 1. Přihlaste se na webu Microsoft Online svým studentským mailem ve tvaru login@studenti.czu.cz a heslem jako do UIS.
 2. Následně vyberte v pravém rohu možnost Nainstalujte si Office.
 3. Instalujte a můžete používat.

V případě problémů s instalací kontaktujte helpdesk ČZU – helpdesk@czu.cz.

Bez názvu - 1