Po stopách KJ

Katedra jazyků

V rámci našeho seriálu „Po stopách kateder“ jsme se tentokrát vydali na katedru, kterou určitě většina studentů zná, přesto ale občas mívá problém ji v areálu ČZU najít. Řeč je samozřejmě o Katedře jazyků, jejíž vedoucí, PhDr. Mgr. Milenu Dvořákovou, MBA, jsme pro vás vyzpovídali.

Nejdříve trocha základních informací

Katedra jazyků vznikla v roce 1990 sloučením kateder slovanských a neslovanských jazyků a soustřeďuje se zejména na přípravu odborníků schopných studovat cizojazyčné materiály, získávat informace v cizím jazyce a používat jej ke komunikaci v reálných situacích denního i profesionálního života. V současné době výuku zajišťuje tým 33 pedagogů, kteří své studenty učí nadstandardně velkému spektru jazyků, jakými jsou angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, čeština pro cizince, ale například také čínština a v případě dostatečného zájmu je připravena i arabština, nizozemština a švédština. Studenti též mohou využít příležitosti získat mezinárodně uznávané certifikáty TOEIC (Angličtina pro mezinárodní komunikaci), TFI (Francouzština pro mezinárodní komunikaci), či UNICERT III (Němčina pro mezinárodní odbornou komunikaci).

Lokace

Jak už jsme zmínili v úvodu, s nalezením Katedry jazyků mívají někteří studenti, zejména ti novější, občas problémy. Budova, kde katedra spolu s Katedrou práva sídlí, je totiž trochu schovaná za novou částí PEF a z mnoha míst areálu naší univerzity není vidět. Nejjednodušší způsob, jak se na katedru dostat, je vyjít zadním vchodem nové PEF, odkud už jí nemůžete minout. Sekretariát pak najdete za dveřmi č. EA211.

Zajímavosti katedry

Mimořádně pestrý výběr vyučovaných jazyků, ale není jedinou zajímavostí této katedry. Katedra jazyků totiž mimo jiné svým studentům také nabízí program Rozšířené jazykové výuky (RJV), který jim přináší řadu výhod, ať už to je více hodin cizího jazyka týdně, či konkrétní příprava a následné složení jednoho z výše uvedeného mezinárodně uznávaného certifikátu ZDARMA (finančně dotováno vedením PEF). Tou největší a nejlákavější výhodou RJV je ale bezpochyby možnost vyjet na ERASMUS bez nutnosti absolvovat písemný test v rámci výběrového řízení ERASMU. Studenti totiž písemný gramatický test v rámci výběrového řízení RJV absolvují již při přihlašování na tuto studijní specializaci. RJV toho však může nabídnout mnohem víc, a proto o ní pro vás chystáme podrobnější článek, včetně všech termínů blížícího se výběrového řízení.

Úspěchy absolventů

S Rozšířenou jazykovou výukou souvisí samozřejmě i následné lepší prosazení se na trhu práce. Spousta absolventů tohoto programu v současnosti působí ve významných mezinárodních firmách či na ministerstvech, zejména pak na Ministerstvu zemědělství. Není ovšem výjimkou ani to, že se někdo prosadí i v zahraničí. Jmenujme jeden příklad za všechny… Ing. Linda Kopecká se stala prezidentkou Pražského domu v Bruselu.