PEFka se mění pro svoje studenty i zaměstnance! – 2. část

Jak jsme již zmínili v předchozím díle tohoto článku, fakulta se stále snaží vyjít vstříc studentům (i zaměstnancům) jak ve zpříjemnění studijního prostředí, tak ve zkvalitňování výuky. PEFka prošla přes léto rekonstrukcí vchodu, prostoru ve vestibulu u bufetu a před posluchárnami EI – EIII. Vestibul zdobí také nová dlažba s velikou červenou spirálou, která má sloužit studentům i zaměstnancům jako místo s pozitivní energií. Jste-li unavení nebo ve stresu z náročného projektu nebo těžké zkoušky, projděte se chvíli po spirále. 😉

Zájem studentů o studium na naší fakultě stále narůstá. I v letošním roce podalo přihlášku ke studiu na PEF o něco málo více studentů než v roce předchozím. V akademickém roce 2012/2013 se ke studiu na naší fakultě nově zapsalo v bakalářském stupni studia přes 2500 a v magisterském přes 1800 studentů. Celkem tedy fakultu studuje již 13000 studentů všech forem studia.

Další, v čem se snaží fakulta vyhovět zvyšujícím se nárokům na kvalitu výuky, jsou změny a rozšíření nabídky studijních oborů. V bakalářském stupni studia nahrazuje původní obor Agricultural Economics and Management nově obor Economics and Management, pro studenty navazujícího magisterského stupně je tu nový obor Projektové řízení a také rozšířená nabídka státnicových koridorů. Už letos si mohou studenti vybrat nový komplexní předmět SZZ (koridor) Mezinárodní podnikání.

Důvodem zvyšujícího se zájmu o studium na naší fakultě je bezesporu i fakt, že se skutečně jedná o jednu z předních ekonomických fakult v ČR, což potvrdil i článek publikovaný v srpnovém vydání Hospodářských novin*, kde se PEF ČZU v Praze umístila mezi čtyřmi top školami v oboru ekonomie. Absolventi lépe nacházejí zaměstnání, protože v poslední době se již opět přihlíží k tomu, ze které univerzity absolvent pochází. Důraz se klade na přístup studentů, praktické zkušenosti, motivaci učit se novým věcem a neustále se zdokonalovat. Proto až budete sedět nad horou projektů, vězte, že je to opravdu pro vaše dobro. 🙂 Dále jsou žádoucí absolventi, kteří pobyli nějakou dobu v zahraničí a tím si zdokonalili své jazykové dovednosti, takže se nebojte využít široké nabídky vyučovaných předmětů Katedry jazyků a programu Erasmus! 🙂

V článku je také uvedeno srovnání průměrných platů absolventů podle jednotlivých vysokých škol. Absolventi ČZU v Praze (bakaláři) mají po studiu průměrný nástupní plat ve výši 16130 Kč a magistři 20733 Kč. Po 4 letech po absolvování dosahují průměrné platy 23860 Kč u bakalářů a 34476 Kč u magistrů. Zájem o ekonomické obory stále roste. Vysoké a dobře placené pozice jsou však absolventům nabízeny v oborech elektrotechnických, v telekomunikační a výpočetní technice a informatice.

Která ze změn byla pro vás ta nej? Hlasujte v naší anketě. 😉

Jaká z připravovaných nebo již realizovaných změn se vám nejvíc líbí? (Můžete označit více odpovědí)

  • Stolky před posluchárnami (23%, 68 hlasů)
  • Rekonstrukce Menzy (19%, 56 hlasů)
  • Výstavba nového parkoviště za kolejemi JIH (16%, 49 hlasů)
  • Nový systém závor a rozpoznávání SPZ (11%, 32 hlasů)
  • Úprava vstupního vestibulu (9%, 27 hlasů)
  • Přestavba "krčku" mezi vestibulem a posluchárnami (9%, 26 hlasů)
  • Rekonstrukce prostorů pro výuku jazyků (suterén kolejí JIH) (7%, 22 hlasů)
  • Modernizace počítačových učeben (6%, 18 hlasů)
  • Žádná ze změn se mi nelíbí (1%, 2 hlasů)
  • Změn jsem si nevšiml/a (0%, 0 hlasů)

Počet hlasujících: 105

Nahrávání ... Nahrávání ...

 

 

 

* článek spadá do placené části serveru