Bodové hranice přijímaček na PEF v jednotlivých letech

Následující graf a tabulka obsahuje bodové hranice podle jednotlivých let, které byly nutné pro přijetí do bakalářského studia na PEF ČZU. Data byla opsána z veřejně dostupných (vygooglovatelných) oficiálních zdrojů, ale není vyloučeno, že při jejich přepisu nedošlo k chybě nebo nějakému omylu, proto je neberte jako závazná. Zde se nejedná o oficiální stanovisko fakulty ani univerzity.

Pro každý rok jsou stanoveny bodové hranice jiné a na základě předchozích let lze jen spekulovat o tom, jaká bude hranice letošní. Může jít nahoru i dolů, což je na vývoji v grafu i tabulce jasně vidět.

Bodové hranice pro přijetí do Bc. studia v jednotlivých letech (2010,2012,2015,2016)

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia na PEF ČZU v předchozích letech

Pokračovat ve čtení…Bodové hranice přijímaček na PEF v jednotlivých letech

PEFka se mění pro svoje studenty i zaměstnance! – 2. část

Jak jsme již zmínili v předchozím díle tohoto článku, fakulta se stále snaží vyjít vstříc studentům (i zaměstnancům) jak ve zpříjemnění studijního prostředí, tak ve zkvalitňování výuky. PEFka prošla přes léto rekonstrukcí vchodu, prostoru ve vestibulu u bufetu a před posluchárnami EI – EIII. Vestibul zdobí také nová dlažba s velikou červenou spirálou, která má sloužit studentům i zaměstnancům jako místo s pozitivní energií. Jste-li unavení nebo ve stresu z náročného projektu nebo těžké zkoušky, projděte se chvíli po spirále. 😉

Pokračovat ve čtení…PEFka se mění pro svoje studenty i zaměstnance! – 2. část