Oslavte s námi šedesát let Provozně ekonomické fakulty

Nově vystavená budova PEF ČZU

Možná někteří z vás strávili studiem na Provozně ekonomické fakultě nejkrásnější léta svého života, možná vám za ty roky fakulta s celým univerzitním kampusem přirostla k srdci na tolik, že jste po promoci zamáčkli slzu při loučení s milovanou univerzitou, fakultou, profesory a spolužáky.

Nyní máte jedinečnou možnost setkání se všemi právě zde, na půdě České zemědělské univerzity, navíc v slavnostní náladě. Provozně ekonomická fakulta totiž v letošním roce slaví 60 let svého vzniku.

 

Vznik a vývoj

Je to už šedesát let od doby, kdy v rámci Vysoké školy zemědělské vznikla Fakulta ekonomiky a organizace. Tehdy, v roce 1952, měla fakulta pouze dvě katedry – katedru zemědělské ekonomiky a katedru organizace zemědělské výroby.

Od té doby se změnilo mnohé. Zvyšoval se počet studentů, studijních oborů, ruku v ruce také kateder, …, své proporce zvětšovala i samotná fakulta přistavěním „nové části“. „Stará část“ se modernizovala. Změnil se název na dnešní Provozně ekonomickou fakultu, mezi studenty známou jako „PEFka“. Změnu doznalo i zaměření fakulty z provozu a ekonomiky zemědělství na dnešní rozsáhlý počet oborů s různým zaměřením, ať už více ekonomickým, manažerským, informačním, správním, či humanitním. Zvýšila se také kvalita výuky.

Budova PEF ČZU ve výstavbě (areál ČZU na Suchdole)
Zdroj obrázků: Archiv PEF

Jak je to dnes

Dnes má fakulta 12 kateder, a více než 13 000 studentů, čímž se řadí mezi největší ekonomické fakulty v republice. Dle akreditace MŠMT patří Provozně ekonomická fakulta do skupiny 6 nejlepších ekonomických fakult, a s počtem uchazečů přesahujícím 10 000 patří také mezi nejžádanější. Na fakultě je možné studovat obory bakalářského, magisterského i doktorského studia, některé dokonce v anglickém jazyce. Akreditované jsou také obory pro habilitační a profesorská řízení.

Je tedy opravdu co oslavovat.

Kdo se může oslavy zúčastnit

Oslavy se mohou zúčastnit všichni absolventi Provozně ekonomické fakulty. Ať jste zde absolvovali studium na stupni bakalářském, magisterském či doktorském, oslava je právě pro vás. Dále se oslavy mohou zúčastnit osoby doprovázející absolventy. Ty budou registrované jako hosté, přesto je nezapomeňte registrovat.

Jak bude oslava probíhat a na co se můžete těšit

Den oslavy začne ve dvanáct hodin registrací absolventů ve vestibulu Provozně ekonomické fakulty. Ve tři hodiny začne v aule slavnostní setkání hostů, absolventů a zaměstnanců, o hodinu později začne prohlídka areálu univerzity a fakulty. Den bude završen společenským večerem se slavnostní večeří v menze. Můžete se těšit také na živou hudbu.

Zúčastníte se? Pokud ano, nezapomeňte se ještě registrovat na stránkách oslavy http://60let.pef.czu.cz/. Registrační poplatek splatný na místě je 300Kč.